Blog

Gelukkig worden deel 1

marker

In mijn eerste BLOG deel ik graag een lijstje die ik op een website tegenkwam met 15 dingen die je op moet geven om gelukkig te worden.

Dit lijstje ziet er als volgt uit:

 1. Altijd gelijk willen hebben
 2. Drang naar controle
 3. Beschuldigingen
 4. Negativiteit
 5. Leg jezelf geen limieten op
 6. Klagen
 7. Kritiek
 8. Indruk maken
 9. Verzet tegen verandering
 10. Etiketten
 11. Angst
 12. Excuusjes
 13. Het verleden
 14. Banden
 15. Leven naar de verwachtingen van anderen

Graag ga ik in een aantal blogs in op een aantal van deze ‘blokkades’ die je weerhouden om gelukkig te worden. Zijn ze wel of niet waar en wat zijn mijn ervaringen en opvattingen daarover?

De eerste:  Verzet tegen verandering.

‘Verandering is goed en is het enige wat je van A naar B kan brengen. Je verzetten tegen verandering is dan ook het slechtste dat je kan doen’.

Ik zoom nader in op deze stelling.

‘Verandering is goed.’

Dat kun je niet altijd zo stellen. We zien in het onderwijs veel zaken die veranderd zijn of veranderd moeten worden. Er zijn situaties waarin we met elkaar hebben vastgesteld dat de verandering niet goed is. Of gedeeltelijk goed. En moet je je soms ook verzetten tegen een verandering omdat hij niet goed is. Als het je persoonlijk treft heb je waarschijnlijk ook de ervaring dat niet elke persoonlijke verandering een verbetering is. Wat bepaalt dan of een verandering wel of niet goed is? Het vertrekpunt moet zijn, zowel voor een organisatie als voor jou, dat er overeenstemming is over wat de verandering moet opleveren.

Willen versus kunnen

Het invoeren van een onderwijsmethode die meer leeropbrengsten levert. Vinden we met elkaar dat de huidige leermethode dit te weinig brengt? De eerste stap is om het daar met elkaar over eens te zijn. Elkaar overtuigen op basis van argumenten en feiten. Rekening houden met gevoelens en emoties. Gaat het om een persoonlijke verandering: vind jij dat de verandering die afgesproken wordt, jou ook daadwerkelijk in staat zal stellen om op beter niveau te kunnen functioneren? Hier moet je in jezelf echt van overtuigd zijn. Is dat niet het geval, dan kan je persoonlijke verandering niet plaatsvinden. Je zegt van wel, maar je doet het niet. Niet omdat je niet zou willen, maar je kunt het niet. Je bent niet overtuigd. Of je bent wel overtuigd maar je vindt de voorwaarden en middelen ontoereikend.

‘Verandering is het enige wat je van A naar B kan brengen’.

Ook hier zet ik vraagtekens bij. A suggereert een situatie die veranderd moet worden. Want anders kom je niet naar B. B. suggereert een andere situatie die goed is. Dit ligt genuanceerder. Zoals het spreekwoord zegt; iedere verandering is geen verbetering. De verbetering komt alleen tot stand als je in gezamenlijkheid een traject hebt afgesproken waarin alle onderdelen die tot die verbetering/verandering leiden in overeenstemming zijn uitgevoerd. Daar gaat het om: overeenstemming.

‘ Je verzetten tegen verandering is het slechtste dat je kan doen’.

Oei, je doet jezelf toch wel heel erg tekort als je je verzet tegen verandering. Ik vind dat op voorhand een rare stelling. Maar wat dan als de verandering slecht voor je is? Dan ga je hem toch niet aan? Wat ontbreekt aan deze zin is dat het goed is als je je verzet tegen een verandering die niet goed voor je is. De verandering is alleen te realiseren als jij voldoende tools, motivatie, kennis en kunde hebt om de verandering door te kunnen voeren. Dan ben je zeker en overtuigd.

Hoe zit dat bijvoorbeeld met jouw persoonlijke mobiliteit en de veranderingen die daar bij horen? Ik help je om je overtuiging door te zetten.

 

 

 

 

Nieuwsgierig, meer informatie of afspraak?

Neem contact op