Visie

Door in het onderwijs wil een bijdrage leveren aan meer werkplezier van medewerkers in het onderwijs. Dit verhoogt de kwaliteit van het onderwijs. Een gemeenschappelijk belang ten gunste van onze leerlingen en studenten. Hoe? Door het aanbieden van een instrument dat de flexibiliteit en mobiliteit van medewerkers vergroot.

Dit instrument is Door in het onderwijs.

Door in het onderwijs vergroot de mogelijkheden voor medewerkers in het onderwijs om zich te ‘mobiliseren en flexibiliseren.  Dit vanuit zelfkennis, denken in mogelijkheden en met een positief toekomstbeeld. Daar worden we allemaal gelukkiger van.

Missie

Door in het onderwijs gelooft in een arbeidsmarkt binnen het onderwijs die flexibeler en mobieler wil en moet worden. Door in het onderwijs zet haar kennis, ervaring en instrumenten integer en met realiteitszin in. De kernwaarden zijn vertrouwen in elkaar en mogelijkheden van mensen. Dit vanuit een professionele houding. Met resultaten op een langere termijn.

 

Nieuwsgierig, meer informatie of afspraak?

Neem contact op