Mijn werkwijze is als volgt:

Scholen die een abonnement met mij afsluiten, maken als partner deel uit van mijn netwerk. Dit netwerk gebruik ik voor het bevorderen van ‘blije mobiliteit’. Tegelijkertijd kunnen mijn partners gebruik maken van mijn netwerk. En vice versa.

Dit ziet er als volgt uit:

Stap 1

Werkgever neemt contact met mij op. Probleemstelling of casus wordt besproken. Aan de hand van de gemaakte afspraken ga ik aan de slag. Vervolgens wel of niet terugmelding.

Werknemer of individu neemt contact met mij op. Aan het eind van het intakegesprek stellen we gezamenlijk vast of een vervolg wel of niet wenselijk of noodzakelijk is.

Stap 2

Opstelling mobiliteitsplan. Dit plan kent de volgende onderdelen:

  • Profiel kandidaat en eventuele opdrachtgever
  • Doelstelling inclusief resultaatgebieden
  • Proces: welke stappen moeten er gezet worden?
  • Frequentie en tijdsduur: hoe vaak en hoe lang zien en spreken we elkaar? Inclusief voortgangsrapportage naar de opdrachtgever
  • Stip op de horizon: beschrijving uitkomst (lees: resultaat).
Stap 3

Aan de slag!

Nieuwsgierig, meer informatie of afspraak?

Neem contact op