Diensten

Door in het onderwijs maakt gebruik van een groot netwerk van scholen in de provincie Overijssel en daarbuiten. Deze contacten kunnen worden ingezet om in afstemming en samenwerking met de aangesloten scholen ‘mobiliteitsbewegingen’ te maken. Op de korte, maar meer op de langere termijn.

Wat kost Door in het onderwijs?

De basis van mijn werkzaamheden is het afsluiten van een abonnement. De beschrijving van de werkzaamheden of de opstelling van het mobiliteitsplan vormen de basis van de offerte. De offerte bestaat uit een overzicht van calculatie uren maal tarief (op regiebasis) of mobiliteitsplan (all-in prijs).

Dit ziet er uitgewerkt als volgt uit:

1. Op regiebasis

Wanneer er een traject wordt ingezet, zal ik op basis van een uurtarief de nodige of wenselijke vervolgstappen zetten. Uiteraard geef ik aan wat het resultaat van het vervolg zal zijn met daarbij een indicatie van de kosten. Tussentijds wordt de voortgang gerapporteerd.

2. All-in prijs

Wanneer werknemer en werkgever overeenkomen dat een traject wenselijk of noodzakelijk is, zal ik een all-in prijs voorstellen aan de hand van de offerte die gebaseerd is op het mobiliteitsplan.

Afhankelijk van de te verrichten werkzaamheden (gesprekken, netwerkoriëntatie en het eventueel inschakelen van specialisten in mijn netwerk) zal dit een bedrag zijn van tussen de € 1.000,- en € 5.000,-.

Toelichting op het mobiliteitsplan

Het mobiliteitsplan zal de leidraad vormen voor de te verrichten werkzaamheden. Tussentijdse rapportage, naar zowel werknemer als werkgever, zal volgens afspraak en transparant worden uitgevoerd inclusief het managen van verwachtingen. Het resultaat kan twee uitkomsten hebben, te weten:

Met resultaatverplichting: de werknemer vindt een nieuwe werkbestemming. Per die datum zal het traject worden afgesloten.

Met inspanningsverplichting: de beschreven inspanningen zijn geleverd. In afstemming met werkgever en/of werknemer wordt transparante verantwoording afgelegd. Wanneer daarover overeenstemming over bestaat, wordt het traject afgerond.

Wilt u mobiliteit in uw organisatie ‘handen en voeten’ gaan geven? Nu investeren is later verdienen!

Nieuwsgierig, meer informatie of afspraak?

Neem contact op