Partnership

Met scholen bouw ik graag een relatie op. Een relatie die verder gaat dan alleen dienstverlening. Gericht op wederzijdse samenwerking en belangen: partnership.

Om welke vormen van samenwerking kan het gaan?

  1. Organiseren van een workshop, voorlichtings- of themabijeenkomst.  Binnen uw school speelt een actueel onderwerp. Bijvoorbeeld de implementatie van gewijzigde wetgeving ten aanzien van arbeidsrechtelijke zaken. U brengt dit onderwerp in en samen organiseren we een bijeenkomst in het bijzijn van één of meer experts en/of ervaringsdeskundigen. We nodigen meerdere scholen uit het netwerk uit. De organisatie en inhoud neem ik samen, in afstemming met u, voor mijn rekening. Bijvoorbeeld in overleg met uw afdeling HRM. We kunnen een kleine bijdrage vragen ter compensatie van de kosten.
  2. Veranderende wetgeving aangaande het vervangingsfonds en participatiefonds. Doel: Informatie-uitwisseling tussen scholen  vormgeven door middel van een bijeenkomst onderbouwd met een hand out. Uitkomst: een duidelijke gemeenschappelijke monitor hoe te anticiperen en participeren. Verder kan de uitkomst worden doorgegeven aan de partijen die verantwoordelijk zijn voor de veranderingen en implicaties daarvan. De taak ligt bij mij om dit vorm en inhoud te geven en te organiseren.
  3. Een enquête opzetten over mobiliteit. Dit in opdracht van een aantal scholen. Uitkomst: waar staan we aangaande mobiliteit in de praktijk en welke verbeteringen en/of veranderingen kunnen en willen we doorvoeren?
  4. Samenwerking met PABO’s of andere hogescholen om rondom mobiliteit of andere werknemersgerelateerde onderwerpen onderzoek te doen of een project. Uit te voeren door studenten.

En er zijn meer onderwerpen die we als partners aan kunnen pakken. Dit  vanuit de overtuiging dat we het onderwijs beter maken voor onze leerlingen en studenten. Dat blijft de centrale opgave.

 

blog5

 

Nieuwsgierig, meer informatie of afspraak?

Neem contact op